Skip to product information
1 of 3

Yakima Furniture

Yakima Signature | The Renton Bed Frame | Giường Ngủ Xuất Khẩu Cao Cấp the Renton

Yakima Signature | The Renton Bed Frame | Giường Ngủ Xuất Khẩu Cao Cấp the Renton

Regular price 11.300.000 VND
Regular price 14.600.000 VND Sale price 11.300.000 VND
Sale Sold out
Đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐌𝐲̃ 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐀̂𝐮.
𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵, 𝘁𝗵𝗮́𝗼 𝗹𝗮̆́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝗲̂̃ 𝗱𝗮̀𝗻𝗴.
𝗙𝗿𝗲𝗲-𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶.
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝟏𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭, 𝐂𝐒𝐊𝐇 𝟐𝟒/𝟕
𝗧𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗬𝗔𝗞𝗜𝗠𝗔 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗯𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝟭𝟮 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴!!

Chất Liệu

Gỗ Thông

Kích Thước

Hướng Dẫn Lắp Ráp & Sử Dụng

Phương Thức Vận Chuyển

View full details

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  • Free Shipping

    Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

  • Hassle-Free Exchanges

    Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.